TEMEL MOTORİK ÖZELLİKLERTemel motorik özellikler belirgin olup,kısmen bağımsız motorik öğelerdir.yani bu özellikler kişinin yaşamında hiçbir şekilde antrenman yapılmasa da,tamamen doğal bir değişme sürecinde gelişir.
Örnek:kuvvet,antrenman olmadan da insan gelişimine paralel olarak 25-30 yaşına kadar gelişir.

Bu özelliklerin geliştirilmesi; antrenmanlarda belirlenerek uygulanan motorik spor hareketlerinin verecekleri “uyaranlardan” ayrı düşünülemez. Bir başka deyişle,düzenli bir şekilde gelişim uyaranları verebilmek ve temel motorik özelliklerin gelişimini etkilemek için spor alıştırmaları dışında başka herhangi bir seçenek yoktur.motorik özellikler ancak sportif yüklenmelerle geliştirilebilir.

Dayanıklılık,sürat,hareketlilik ve beceri gibi motorik özelliklerde,insan motoriğinin genel fonksiyonları niteliğinde olup,bu özellikler olmadığı taktirde insanın kendi kendine yaşamasına olanak yoktur.


Temel motorik özelliklerin içeriksel yapısı önem sırasına göre 5 bölümde incelenir.bunlardan kuvvet,dayanıklılık,sürat ana özellikler,hareketlilik ve beceri ise tamamlayıcı özelliklerdir.

TEMEL MOTORİK ÖZELLİKLER
BİRLEŞİK MOTORİK ÖZELLİKLER

KUVVET

ÇABUK KUVVET

DAYANIKLILIK

KUVVETTE DEVAMLILIK

SÜRAT

SÜRATTE DEVAMLILIK

HAREKETLİLİK


BECERİ


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder